Thông tin liên hệ

Cảm ơn bạn đã truy cập Trang tin điện tử của Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Để liên hệ về các lĩnh vực do Cục quản lý vui lòng liên hệ qua các địa chỉ dưới hoặc gửi thông tin liên hệ về ban bên tập Trang tin qua biểu mẫu bên dưới.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: +84.(24)3825.1677
Fax: +84.(24)3944.8344

Gửi thư liện hệ

Vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu bên dưới để gửi nội dung liên hệ về Ban biên tập, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua những thông tin bạn cung cấp.

Lưu ý, bạn phải điền đủ thông tin vào các mục nội dung có ghi chú “bắt buộc”.