Danh bạ điện thoại

Họ và tên

Chức vụ

ĐT

cơ quan

Ninh Thị Thu Hương

Cục trưởng

3944.8386

Vi Thanh Hoài

Phó Cục trưởng

3826.8476

Lương Đức Thắng

Phó Cục trưởng

 

Nguyễn Quốc Huy

Phó Cục trưởng

 

Dư Ngọc Bình

Chánh Văn phòng

3825.1677

Phạm Tuấn Linh

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chánh Văn phòng - Kế toán trưởng

3928.7726

Vũ Thu Thủy

Trưởng phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền

3944.8340

Bùi Hùng Thanh Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động Quảng cáo và Tuyên truyền  

Nguyễn Thu Trang

Trưởng phòng Quản lý hoạt động Nếp sống văn hóa

3944.8342

Lê Huy Hoàng Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động Nếp sống văn hóa  

Trịnh Thị Thu Liên

Trưởng phòng Quản lý hoạt động Văn nghệ quần chúng

3944.8343

Nguyễn Lan Hương

Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động Văn nghệ quần chúng

Vũ Phạm Thanh Hương

Trưởng phòng Quản lý hoạt động Nghiệp vụ

3943.2656

Phùng Quang Luyến

Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động Nghiệp vụ

3928.8241

 
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch