Văn bản

Tìm thấy 96 văn bản
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
01/CT-TTg 03/01/2023 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
16/2022/TT-BVHTTDL 22/12/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về karaoke, vũ trường
3432/BVHTTDL-VHCS 09/09/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn
Chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2022-2026
2310/CTr-VCHTTDL-TWĐTN 30/06/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chương trình
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch