Tài liệu tải về

Thể lệ Tranh cổ động tuyên truyền công tác xây dựng đảng năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

01 Tháng Sáu 2020          1473 lượt xem

Xem thêm:

Thể lệ Tranh cổ động 1010 năm Thăng Long - Hà Nội
20 Tháng Ba 2020        1337 lượt xem
Tranh cổ động phòng chống Covid19
18 Tháng Ba 2020        2815 lượt xem
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch