Văn bản

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Số/ký hiệu: 1470/KH-BCĐDS
Ngày ban hành: 28/04/2022
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Kế hoạch
Người ký: Trịnh

Xem thêm:

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch