Văn bản

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019

Số/ký hiệu: 3579/TB-BVHTTDL
Ngày ban hành: 09/09/2019
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Thông báo
Người ký: Lê Thị Phượng

Xem thêm: