Tin tức

Kết quả cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

18 Tháng Sáu 2021

Ngày 18/6, Cục Văn hóa cơ sở đã ban hành Thông báo số 420/TB-VHCS về Kết quả cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Cuộc thi được phát động từ ngày 26/02 đến ngày 31/3/2021. Ban Tổ chức đã nhận được 468 tác phẩm tranh dự thi. Các tác phẩm đã thể hiện được cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước của Người.

Khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp  giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội - con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng vô sản thế giới.

Khẳng định về tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu; quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo tổ quốc; các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban giám khảo, Ban Tư vấn đã tuyển chọn được 65 tác phẩm triển lãm trong đó có 16 tác phẩm đạt giải,bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích và 01 giải phong trào cho đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Cục Văn hoá cơ sở đã đăng tải bộ tranh cổ động trên  website, in 20.000 tranh, 1.000 đĩa CD tranh cổ động gửi đến hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở cấp tỉnh, cấp huyện phục vụ công tác tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021).

Bên cạnh đó, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận từ ngày 04/6. Kết thúc triển lãm, tiếp tục luân chuyển trưng bày triển lãm tại các huyện, thị trong tỉnh./.

Thông báo giải thưởng xem tại đây.

Album tranh cổ động xem tại đây.

Tải về album tranh cổ động tại đây.

Tuấn Hùng

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch