Tin tức

65 tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

27 Tháng Năm 2021

Được phát động từ tháng 02 năm 2021, cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đã nhận được gần 500 tác phẩm của đông đảo  họa sỹ trong cả nước tham gia dự thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền tới cán bộ, Đảng viên, nhân dân trong nước và thế giới hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc  Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) của Người; Khẳng định những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội - con đường mà Người đã lựa chọn cho dân tộc, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và những đóng góp của Người đối với chủ nghĩa Mác - Lênin và cách mạng vô sản thế giới;

Tuyên truyền về tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời diểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ hàng trăm tác phẩm tham gia cuộc thi Hội đồng thẩm định đã tổ chức tuyển chọn 65 tác phẩm có chất lượng cao phục vụ công tác tuyên truyền và chấm chọn 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 01 giải Phong trào.

Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại thành phố Phan Thiết vào đầu tháng 6 năm 2021./.

Album tranh cổ động xem tại đây.

Tải về bộ tranh cổ động tại đây.

Bảo Châu

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch