Tin tức hoạt động

Tuyên Quang: Một năm thành công của phong trào nghệ thuật quần chúng

31 Tháng Giêng 2019

Năm 2018, ghi dấu ấn là một năm thành công của phong trào nghệ thuật quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh, với việc tổ chức thành công các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn ở các cấp. Hơn thế, tại các cuộc liên hoan toàn quốc và khu vực, nghệ thuật quần chúng tỉnh ta đã giành được nhiều giải cao. Trong đó, Trung tân Văn hoá tỉnh đã có những đóng góp quan trọng.

Năm 2018, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các phòng chuyên môn đã góp phần vào sự thành công của phong trào nghệ thuật quần chúng tỉnh nhà. Điều đó được thể hiện qua các cuộc liên hoan, hội thi do Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2018 tại xã Hồng Thái (Na Hang); biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số: Thôn Ngòi Sen xã Yên Lâm, thôn 9 Minh Hương, huyện Hàm Yên; xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn. Phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện chương trình tuyên truyền giảm nghèo bền vững tại huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm hóa và Hàm Yên… Các buổi liên hoan, biểu diễn đã thể hiện được mục đích, ý nghĩa  trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đến từng địa bàn dân cư, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân.

Năm 2018, Trung tâm Văn hoá tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến đi liên hoan toàn quốc và khu vực và đều đạt giải cao, điển hình như: Tại Liên hoan Diễn xướng dân gian các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ II, Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh ta đã đạt 1 giải nhất, 2 giải B và giành giải A toàn đoàn); tại Ngày hội văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn tỉnh ta đã đoạt Giải A toàn đoàn. Trong đó, có 3 Giải A tiết mục; 3 giải B tiết mục, 2 giải C tiết mục. Tại Liên hoan hát Then - đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ VI được tổ chức ở tỉnh Hà Giang, Đoàn đã đoạt 01giải A, 02 giải B và 03 giải C...

Bên cạnh đó, với cơ sở vật chất hiện có, Trung tâm Văn hoá tỉnh đã phát huy hiệu quả các hoạt động tại chỗ, tạo sự sinh động, phong phú để các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ được duy trì và phát triển. Hiện trung tâm đang duy trì hiệu quả 12 câu lạc bộ như: Câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ nhiếp ảnh, câu lạc bộ dân ca và chèo, Câu lạc bộ bảo tồn Văn hóa dân tộc Dao, câu lạc bộ thơ…

Là đơn vị đầu tàu của hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, Trung tâm Văn hóa tỉnh sẽ tiếp tục tạo nên một sự gắn kết hữu cơ trong hệ thống các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao của các huyện, thành phố, phát huy và tăng cường các hoạt động văn hóa, hướng dẫn các nhà văn hóa, tập trung hướng về cơ sở. Đồng thời, xây dựng hệ thống câu lạc bộ, đội văn nghệ, tuyên truyền cổ động... phát triển bền vững, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm cụ chính trị của tỉnh./.

Nguồn: Tạp chí XDĐSVH (Hải Quang)