Tin tức hoạt động

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Văn hóa cơ sở

21 Tháng Mười Hai 2017

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm 2017, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Văn hóa cơ sở đã đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt kế hoạch công tác năm, cùng với ngành Văn hóa trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, sôi nổi phong phú, thiết thực phục vụ nhân dân; tiếp tục tham mưu, xây dựng ban hành nhiều văn bản như: Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20-02-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 11-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương chủ trì Hội nghị

Về lĩnh vực thiết chế văn hóa, các địa phương đã quan tâm, chú trọng và đầu tư phát triển hệ thống thiết chế từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sinh hoạt tại các thiết chế văn hóa. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương; ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội của nhân dân và du khách được nâng lên, các tập tục mang yếu tố bạo lực, phản cảm trong lễ hội đã có sự chuyển biến rõ rệt so với mùa lễ hội trước. Tiêu biểu như: Lễ hội Ném Thượng (Bắc Ninh) không tổ chức công khai chém lợn giữa sân đình; Hội Đả cầu cướp phết xã Bàn Giản (Vĩnh Phúc) không có nội dung tổ chức cướp phết mà chỉ thực hành trình diễn nghi lễ; Hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ) chia đội và khoanh khu vực chơi; Lễ hội Đông Cuông (Yên Bái) bỏ tục treo cổ trâu; Lễ hội đền Trần (Thái Bình) không tổ chức lễ phát ấn... Việc xây dựng đời sống văn hóa và đạo đức, lối sống được quan tâm, triển khai sâu rộng ở cơ sở; phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Làng, thôn, bản ấp, khu dân cư văn hóa… đã được các địa phương chủ động tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu chất lượng, điển hình như: TP. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Dương, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng…; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhiều địa phương đã đưa nội dung của phong trào vào Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng và là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua bình bầu cuối năm. Các địa phương cũng tổ chức tốt phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng. Đồng thời, chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường, đảm bảo thẩm định cấp phép hoạt động kịp thời. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo đã được các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố quan tâm, tích cực tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đến các tổ chức, cá nhân; thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Đến nay, cả nước đã có 50/63 địa phương phê duyệt quy hoạch quảng cáo.

Trong năm 2017, Cục Văn hóa cơ sở còn phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan và phát động các Cuộc thi sáng tác, triển lãm tranh cổ động có chất lượng hoạt động như: Tổ chức thi sáng tác, in và phát hành về cơ sở: 40.000 tranh cổ động/4 mẫu tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017; Tài liệu mỏng tuyên truyền, 1.000 đĩa tranh cổ động, 40.000 tranh cổ động/4 mẫu, tuyển tập ca khúc tuyên truyền và triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ; Tổ chức Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2017 tại Lào Cai...; Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử; Không gian Đờn ca tài tử trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017; Hội diễn nghệ thuật quần chúng Câu hò nối những dòng sông tại “Lễ hội Làng Sen” kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Liên hoan Hô hát Bài Chòi và Trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại tỉnh Quảng Nam; Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Bình Định…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở đã biểu dương những thành tích đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Văn hóa cơ sở trong năm 2017... đồng thời nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa tại cơ sở. Xây dựng và hoàn thiện văn bản Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư “Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao”; Nghị định của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương; Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa”; Xây dựng cụm panô cổ động tuyên truyền tại các của khẩu quốc tế đường bộ: Nậm Cắn - Nghệ An, Cầu Treo - Hà Tĩnh, Cha Lo - Quảng Bình, Lệ Thanh - Gia Lai, Mộc Bài - Tây Ninh; Hội diễn Đàn, hát dân ca toàn quốc trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2018; Liên hoan Hát văn, hát Chầu văn toàn quốc; Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên... Qua đó, góp phần đưa các hoạt động văn hóa cơ sở ngày càng phát huy được hiệu quả thiết thực, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân.

Xuân Ánh