Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn Tuyên truyền Hội nghị thượng đỉnh GMS6 và Hội nghị cấp cao CLV10
19 Tháng Ba 2018

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Cục Văn hóa cơ sở đã ban hành Công văn số 153/VHCS-TTCĐ về việc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời triển khai công tác tuyên truyền Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (GMS6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV10) tại Hà Nội

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch