Hướng dẫn nghiệp vụ

Việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
08 Tháng Năm 2024

Văn hóa, thể thao không chỉ là động lực gián tiếp mà còn là động lực trực tiếp cho sự phát triển kinh tế với những thành tựu nổi bật trong công nghiệp văn hóa, dịch vụ thể thao,... Các thiết chế văn hóa, thể thao nơi tổ chức các hoạt động, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng và của đất nước, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường văn hoá trong lễ hội truyền thống đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
20 Tháng Chín 2023

Việc áp dụng Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hoá trong lễ hội truyền thống sẽ tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lễ hội và tạo ra môi trường lễ hội lành mạnh hơn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tốt đẹp của của dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phát huy hiệu quả mô hình “Ánh sáng an ninh trong cộng đồng dân cư” góp phần xây dựng môi trường văn hoá cơ sở tại Bình Thuận
17 Tháng Tám 2023

Bình Thuận là tỉnh duyên hải Trung bộ Việt Nam, với đường bờ biển dài 192km từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná (Ninh Thuận) đến bãi bồi Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Phía Bắc giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Tây Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích 7.828 km2, có 35 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Vĩnh Phúc: Phát huy hiệu quả xây dựng mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu”
16 Tháng Tám 2023

Xây dựng “Làng văn hoá kiểu mẫu” là nội dung quan trọng được Uỷ Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm nhằm cụ thể hóa Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quảng Nam: Bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Bài Chòi gắn với với phát triển du lịch ở thành phố Hội An
11 Tháng Tám 2023

Bài chòi là loại hình nghệ thuật đặc sắc của Quảng Nam và các tỉnh miền Trung có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, người dân tại thành phố Hội An đã được tiếp cận và phát triển nghệ thuật Bài chòi từ rất sớm.

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch