Tin tức

Phát hành Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn

11 Tháng Tư 2024

Cục Văn hóa cơ sở phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Bộ tranh gồm 65 tác phẩm tuyển chọn từ hơn 500 tranh dự thi của gần 300 tác giả trong cả nước, tổ chức phát động sáng tác từ ngày 26/10/2023.

Nội dung tranh cổ động nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng về truyền thống yêu nước, ý chí độc lập tự cường, vượt qua mọi khó khăn của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nên “con đường huyền thoại”, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh để chi viện cho các chiến trường miền Nam; Tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sỹ đã chiến đấu, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Qua đó, phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội ta, nhân dân ta để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Tải về Bộ tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền tại đây./.

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch