Tin tức

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

12 Tháng Tư 2024

Sáng ngày 12/4/2024, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Chủ trì Hội thảo  có đồng chí Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Thành biên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ Biên tập, Đồng chí Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTT&DL - Thành viên Ban soạn thảo, Phó Tổ trưởng Tổ biên tập, Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Tổ phó Tổ biên tập dự án Luật. Cùng tham dự có đại diện một số cơ quan như: Văn phòng Chính phủ, một số đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệp hội quảng cáo Việt Nam và các chi hội thành viên, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội quảng cáo Hà Nội; các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.   

Các ý kiến tại Hội thảo tập trung vào việc cần quy định rõ ràng hơn trong quy định của Luật để cụ thể những chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích hoạt động quảng cáo phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp; việc sửa đổi, bổ sung thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng- rôn, màn hình chuyên quảng cáo để có giải pháp quản lý quản lý nhà nước phù hợp; cách thức xây dựng, triển khai thực hiện đối với quy hoạch quảng cáo ngoài trời; nội dung, điều kiện quảng cáo đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đặc biệt; hoạt động quảng cáo của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có ảnh hưởng; các quy định nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Ninh Thị Thu Hương trân trọng cảm ơn sự tích cực của các đại biểu trong việc nghiên cứu, góp ý kiến cho Dự án Luật để Hội thảo đạt mục đích, yêu cầu đặt ra; tổng hợp và định hướng tiếp thu các ý kiến góp ý. Sau Hội thảo sắp tới được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Tổ Biên tập sẽ nghiêm túc tổng hợp tất cả các ý kiến, báo cáo Ban soạn thảo, sau đó họp Tổ biên tập để chỉnh sửa trực tiếp vào các nội dung tại Dự thảo Luật để đảm bảo sự thống nhất, khả thi, điều chỉnh toàn diện những vấn đề bất cập được đặt ra trong hoạt động quảng cáo hiện nay. Dự án Luật sẽ trình Chính phủ vào tháng 6 năm 2024; xin ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) Quốc hội thứ XIII./.

Minh Nghĩa

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch