Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 21
  • Visited: 6924714
Văn bản pháp quy >>Quyết định
Số hiệu Từ khóa Loại tệp  
 

Quyết định

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 4016/QĐ-BVHTTDL Quyết định khen thưởng 10 năm thực hiện Quyết định 308/QĐ-TTg 18/11/2016
2 3895/QĐ-BVHTTDL Quyết định ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 08/11/2016
3 2723/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt Dự án "Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số" 03/08/2016
4 2478/QĐ-TTg Quyết định V/v phê duyệt Đề án truyền thông và phát triển Phong trào "TDĐKXDĐSVH" đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 30/12/2015
5 3927/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền lưu động giai đoạn 2016-2020 12/11/2015
6 3927/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và tuyên truyền lưu động giai đoạn 2016-2020 12/11/2015
7 3965/QĐ-BVHTTDL QĐ Về việc phê duyệt Dự án Chương trình hoạt động lễ hội và biểu diễn văn hoá nghệ thuật các dân tộc cấp tỉnh, vùng và quốc gia giai đoạn 2015-2020 16/11/2015
8 1780/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án "Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020" 12/10/2011
9 1610/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào " TDĐKXDĐSVH" giao đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 16/09/2011
10 486/QĐ-BVHTTDL Quyết định Ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian 12/02/2015
11 2563/QĐ-BVHTTDL Quyết dịnh Phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hoá, thể thao ở nông thôn" 03/08/2015
12 581/QĐ-TTg Quyết định Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 06/05/2009
13 22/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển văn hoá nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020" 05/01/2010
14 603/QĐ-BVHTTDL Trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 04/03/2015
15 189/QĐ-VHCS Kế hoạch công tác năm 2015 13/11/2014
16 85/QĐ-VHCS Khen thưởng Liên hoan và Trình diễn Đờn ca tài tử Nam bộ năm 2014 27/04/2014
17 54/QĐ-VHCS Khen thưởng Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 11/03/2014
18 44/QĐ-VHCS Quyết định khen thưởng Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 55 năm ngày Mở đường Trường Sơn 04/03/2014
19 2164/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 213-2020, định hướng đến năm 2030 10/11/2013
20 3765/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở 29/10/2013
Trang: [1] 2
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết