Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 19
  • Visited: 6924718
Văn bản pháp quy >>Thông tư
Số hiệu Từ khóa Loại tệp  
 

Thông tư

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 14/2016/TT-BVHTTDL Thông tư quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao phường, thị trấn 21/12/2016
2 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở 30/06/2016
3 09/2016/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng 14/10/2016
4 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù với Đội tuyên Truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 11/03/2016
5 15/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức lễ hội 22/12/2015
6 15/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức Lễ hội 22/12/2015
7 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" 30/09/2014
8 02/2013/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 24/01/2013
9 17 /2011/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 02/12/2011
10 12 /2011/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố v 10/10/2011
11 03 /2009/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 28/08/2009
12 11/2010/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh 22/12/2010
13 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo 30/05/2014
14 05/2014/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ng 30/05/2014
15 11/2014/TT-BVHTTDL Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/10/2014
16 20/2014/TT-BVHTTDL Quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 09/12/2014
17 Số: 10/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật q 06/12/2013
18 08/2014/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 23/09/2014
19 10/2014/TT-BVHTTDL Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc 30/09/2014
20 02/2012/TTLT/BVHTTDL-BT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ươngvà các Hội Văn học nghệ thuật địa phương giai đ 06/03/2012
Trang: [1] 2
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết