Số liệu thống kê

Thống kê danh mục lễ hội truyền thống tỉnh Bắc Giang

Công bố ngày: 11 Tháng Sáu 2017          508 lượt xem
TT Tên lễ hội Thời gian Địa điểm
1 Lễ hội Xương Giang Ngày 06, 07 tháng Giêng âm lịch Phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang
2 Lễ hội Tiên Lục Ngày 09 tháng Giêng âm lịch các năm nhuận xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
3 Lễ hội đền Từ Hả Ngày 07, 08 tháng Giêng âm lịch xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn
4 Lễ hội Cầu Vồng Ngày 15, 16, 17 tháng Giêng âm lịch xã Song Vân, huyện Tân Yên
5 Lễ hội Y Sơn Ngày 15, 17 tháng Giêng âm lịch xóm An Khánh, xã Hoà Sơn, huyện Hiệp Hoà
6 Lễ hội Thổ Hà Ngày 21, 22 tháng Giêng âm lịch thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên
7 Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm Ngày 13, 14, 15 tháng Hai âm lịch xã Trí Yên, huyện Yên Dũng
8 Lễ hội Bổ Đà Ngày 17, 18 tháng Hai âm lịch xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên
9 Lễ hội đình Dĩnh Thép Ngày 06 tháng Ba âm lịch xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế
10 Lễ hội Yên Thế Ngày 16 tháng Ba dương lịch thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế
11 Lễ hội Suối Mỡ Ngày 30 tháng Ba và 01 tháng Tư âm lịch xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam