Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 18
  • Visited: 6824839

Đề nghị quý báo cho biết, người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm những điều kiện và tiêu chuẩn nào? Trong thời gian bao lâu thì xét cấp mới và việc xét cấp bổ sung Thẻ nhà báo?

Nội dung:     Ngày 20-3-2007, Bộ VHTT ban hành Thông tư số07/2007/TT-BVHTT hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo. Theo Thông tư này, người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây: 
a) Tốt nghiệp đại học; trường hợp là người dân tộc thiểu số đang công tác tại cơ quan báo chí miền núi hoặc chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiếu số phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; 
b) Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
c) Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan báo chí phân công;
d) Không vi phạm quy định về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp báo chí, không bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp Thẻ;
e) Được cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, Sở VHTT (đối với báo chí các tỉnh, thành phố) và Hội Nhà báo cùng cấp thống nhất đề nghị cấp Thẻ nhà báo.
Năm năm một lần, Bộ VHTT xét cấp mới Thẻ nhà báo cho tất cả những người có đủ điều kiện; mỗi năm một lần, xét cấp bổ sung vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6.
Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo hợp lệ, Bộ VHTT xét cấp Thẻ nhà báo.
Các cơ quan báo chí tổ chức trao Thẻ nhà báo cho những người được cấp Thẻ, đồng thời phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo đã quy định tại Điều 15, Luật Báo chí và các quy định về sử dụng Thẻ nhà báo, quy định về đạo đức nghề nghiệp báo chí để nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của người được cấp Thẻ nhà báo.
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết