Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 17
  • Visited: 6924596

Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW; Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2017)

Sáng ngày 28/02/2017,Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước vàKỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).


Tới dự và chỉ đạo lễ phát động có bà Trịnh Thị Thủy-Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, tập thể Lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc cục; Ban giám hiệu, giảng viên, sinh viên trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp cùng đông đảo các họa sĩ chuyên và không chuyên.

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, bà Ninh Thị Thu Hương-Phó Cục trưởng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của cuộc thi. Cụ thể, nội dung sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nhằm mục đích Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc. Đưavăn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Đối với nội dung tuyên truyền lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, giáo dục và phát huy truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm đối với thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Với mục đích và ý nghĩa cao đẹp của cuộc thi sáng tác tranh lần này, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo các hoạ sỹ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong cả nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia. Cuộc thi hứa hẹn sẽ có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng tốt yêu cầu của Ban tổ chức./.
( kèm thể lệ 80/TL-VHCS ngày 20 tháng 02 năm 2017 của cuộc thi)
 

Dung TT
 

Tải file về

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết