Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 19
  • Visited: 6825124

Thực trạng và giải pháp xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Cà Mau  là tỉnh cực Nam của Việt Nam, phía Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang, ba hướng còn lại giáp biển; có 09 đơn vị hành chính với 101 xã, phường, thị trấn và 949 ấp, khóm; thành phố Cà Mau là trung tâm kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh. Diện tích tự nhiên là 5.294,88 km2. Dân số là 1.205.108 người. Mật độ dân số của Cà Mau là 226 người/km2, đứng thứ 8/13 tỉnh trong khu vực ĐBSCL Người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tình hình phát triển kinh tế – xã hội ổn định trong những năm.
Cà Mau  được kết nối với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bằng cả ba hệ thống giao thông: đường bộ, đường thủy và đường hàng không nên thuận lợi cho việc giao thương. Toàn tỉnh Cà Mau có trên 40 di tích lịch sử văn hoá. Trong đó có 8 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và các lễ hội như: Lễ hội nghinh Ông Sông Đốc, lễ hội Đền Hùng (thờ cúng vua Hùng) lễ hội văn hoá người Hoa (Vía bà Thiên hậu…), người Khmer (lễ hội Ok-om-bok còn gọi là lễ cúng trăng…); với những đặc thù về điều kiện tự nhiên, địa lý, khí hậu của vùng đất Cà Mau, những điều kiện về xã hội như lịch sử, quá trình vận động, tiếp biến và hoà nhập văn hóa giữa yếu tố nội sinh và yếu tố ngoại sinh là cơ sở hình thành nên sắc thái văn hóa của người Cà Mau hôm nay. Lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử và các lễ hội khác, được tổ chức từ năm 2006 – 2015 là hơn 1.000 cuộc.
Trong những năm qua, cùng với việc triển khai, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị 27-CT/TW của Trung ương, Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin; Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Qua triển khai, quán triệt, tuyên truyền được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và chấp hành khá tốt.
Các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể quan tâm đưa các nội dung này vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đơn vị hàng năm. Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức hấp dẫn, phong phú và gần gũi với thực tế cuộc sống, các nét văn hóa truyền thống đã được đưa vào hương ước, quy ước, từ đó nhân dân tổ chức lễ hội theo quy định mới, theo hướng đơn giản nhưng trang nghiêm, không gây phiền hà và tốn kém, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã thực sự đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của các tầng lớp nhân dân góp phần hình thành môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng dân cư.
Công tác lồng ghép gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới. Các ấp trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, đã góp phần loại dần các yếu tố lạc hậu, hủ tục mê tín và ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức hội thi, hội diễn, có nhiều tiểu phẩm hay, giúp cho công tác tuyên truyền có hiệu quả hơn. Một số hoạt độngtrong lễ hội trước đây như giựt vàng, nhét tiền vào tượng phật, coi bói, xin xăm, ứng xử thiếu văn hóa… đã được chấn chỉnh kịp thời và không còn tái diễn.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường, việc chỉ đạo, quản lý trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ; sự kiểm tra, đôn đốc của các cấp ủy đảng, chính quyền còn chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu và chưa rộng khắp đến các đối tượng; một số lễ hội xảy ra tình trạng gây mất trật tự, dựng rạp lấn chiếm lòng đường, lề đường gây cản trở giao thông. Việc phúng viếng trong các đám tang hiện nay còn nhiều thủ tục rườm rà, ăn uống linh đình. Vẫn còn tình trạng phúng viếng quá nhiều vòng hoa, bức trướng gây tốn kém, lãng phí. Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém là do một số ngành, địa phương còn thiếu kiên quyết trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh; một số việc làm trái quy định chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời; các đơn vị, cá nhân điển hình chưa được biểu dương, khen thưởng xứng đáng; một số đoàn thể các cấp chưa thực sự phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội…, Nguyên nhân khách quan: tư tưởng của người dân còn mê tín, muốn báo đáp hiếu lễ nên tổ chức lễ tang, viếng với quy mô lớn; có trường hợp lợi dụng tổ chức các buổi lễ để trục lợi qua việc phúng điếu, thu tiền.
Với thực trạng và những hạn chế còn tồn tại, sau đây là một số giải pháp để triển khai thực hiện nhằm chấn chỉnh và phát huy văn minh trong lễ hội trong thời gian tới.
- Cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp phải thực sự quan tâm, có kế hoạch cụ thể chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của địa phương.
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cộng đồng, đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các tiêu chí thực hiện lễ hội theo nếp sống văn minh, lồng ghép trong tiêu chí gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khóm văn hóa.
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang phải gương mẫu chấp hành những quy định, quy ước của địa phương, cơ quan, đơn vị về nếp sống văn minh trong lễ hội, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, chống lãng phí, vụ lợi trong lễ hội.
- Ngành chức năng cần phối hợp các địa phương, các chức sắc tôn giáo trong việc xây dựng văn bản, hướng dẫn người dân thực hiện trong lễ hội đúng quy định pháp luật; kiến nghị Nhà nước cấp thẩm quyền bổ sung quy định, chế tài xử lý về lĩnh vực này theo các định hướng đã nêu ở trên.
- Bảo tồn có chọn lọc các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc trong lễ hội, xây dựng thêm các yếu tố văn hóa mới phù hợp với thuần phong mỹ tục của địa phương gắn với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình mục  tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hải Yến

 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết