Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 14
  • Visited: 6690109

Hội Nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTgngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ngày 28 tháng 11 năm 2016 tại khách sạn Kim Liên, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Trịnh Thị Thủy chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc Bộ; Lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Lãnh đạo UBND của một số tỉnh/thành; Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch của 63 tỉnh thành trên cả nước. 


Phát biểu khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh Quyết định 308/2005/TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về  Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Qua 10 năm triển khai thực hiện, Hội nghị nhằm  đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân từ đó cùng bàn bạc và thống nhất quan điểm đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới để phù hợp thực tiễn, trong bối cảnh cả nước quyết tâm thực hiện thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Báo cáo tổng kết được Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Trịnh Thị Thủy trình bày tại Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, công tác phối hợp trong triển khai thực hiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ban, bộ, ngành Trung ương, của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Báo cáo khẳng định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên báo cáo cũng đã nêu lên những hạn chế cần phải khắc phục, những bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.     
Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu Trung ương và địa phương, các ý kiến đã đánh giá và làm sắc nét hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế cần khắc phục, đề xuất các giải pháp để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng đi vào nề nếp.    
Bế mạc Hội nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xét và trao tặng 147 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Kết luận Hội nghị Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đề nghị tiếp thu các ý kiến phát biểu, hoàn thiện báo báo và tích cực, chủ động tham mưu trình Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản để việc thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang và lễ hội ngày càng văn minh, tiến bộ. 

Thái Vinh
 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết