Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 13
  • Visited: 6672856

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở văn hoá, vui chơi giải trí cho trẻ em

Trẻ em là tương lai của đất nước, là đối tượng có quyền được hưởng sự chăm sóc đầy đủ về vật chất và tinh thần để có nhân cách phát triển toàn diện và trở thành công dân hữu ích cho xã hội.

          Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn luôn dành cho trẻ em sự quan tâm đặc biệt. Điều đó thể hiện qua việc Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quyền Trẻ em vào năm 1990 và cả hai Nghị định thư bổ sung của Công ước này. Trong nước, nhiều chủ trương, chính sách hướng tới mục tiêu và điều kiện tốt nhất cho sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và đạo đức của trẻ em đã được ban hành. Điều này đã khẳng định trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện tính ưu việt của xã hội ta.


Khu vui chơi tại công viên Hoàng Văn Thụ - Tân Bình- Tp. Hồ Chí Minh

          Hiện nay, trong cả nước có rất nhiều thiết chế phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em. Đó là:
          - Các Cung, Nhà thiếu nhi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc chính quyền quản lý;
          - Các thiết chế văn hóa-thể thao do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý;
          - Các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em nằm trong các Cung, Nhà văn hóa thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và các ngành, đoàn thể khác;
          - Các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em nằm trong hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em ở khu dân cư, khu phố, khu chung cư... do chính quyền quản lý;
          - Các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư và điều hành.
         Hiện nay, chỉ có duy nhất hệ thống các Cung, Nhà thiếu nhi là thiết chế chuyên ngành dành cho trẻ em. Các thiết chế khác có hoặc dành thời lượng chưa tương xứng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em.
          Hệ thống các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí này đã phần nào đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em tại các đô thị và thành phố lớn. Còn tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì hầu như các em không được hoặc được hưởng rất hạn chế quyền lợi chính đáng và thiết thực của mình.
          Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành rất nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế nhằm tạo điều kiện phát triển cơ sở văn hóa vui chơi cho trẻ em như. Từ việc lồng ghép mục tiêu đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em vào Chương trình phát triển kinh tế- xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, giáo dục, về xây dựng nông thôn mới… đến việc thu hút được các nguồn lực của xã hội đầu tư xây dựng các cơ sở văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho các em. 

 

           Flamingo Đại Lải Resort còn là có Công viên dành cho trẻ em Wonder Park tại Flamingo Đại Lải Resort  với hơn 30 trò chơi độc đáo

           Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, cụ thể:
          -Nhà nước chưa tạo được một hành lang pháp lý đầy đủ có hệ thống từ Trung ương xuống địa phương trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em. Công tác quy hoạch còn làm chậm và thiếu.Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và của mỗi địa phương nói riêng đa phần chưa tính đến quy hoạch cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em.
          - Hiện nay Chính phủ đã thực hiện phân cấp khá triệt để, tuy nhiên việc quan tâm chủ động của các địa phương trong công tác đầu tư quản lý sử dụng các cơ sở văn hoá vui chơi, giải trí cho trẻ em chưa đáp ứng được yêu cầu và có biểu hiện trì trệ, ỷ lại vào Trung ương. Mặt khác, trong điều kiện phân cấp, các cơ quan có trách nhiệm ở Trung ương chưa tích cực thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với các địa phương trong triển khai thực hiện công tác này.
          - Công tác xã hội hoá chưa triển khai tích cực, mặc dù thực tiễn đã cho thấy hiệu quả và chất lượng của các cơ sở vui chơi, giải trí theo phương thức đầu tư này rất có hiệu quả và chất lượng.
          - Kinh phí đầu tư quá ít so với yêu cầu. Chưa có quy định cụ thể về việc phân bổ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em ở cấp xã, phường, thôn bản; các cơ sở điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em bị thiếu trầm trọng, bị xuống cấp và thiếu kinh phí mua sắm trang thiết bị
          - Các Bộ, ngành hữu quan chưa chú trọng công tác ban hành và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác này. Một số văn bản ban hành từ lâu, không còn phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn không được quan tâm sửa đổi, bổ sung kịp thời.
          - Việc phân công trách nhiệm giữa các Bộ còn chồng chéo, gây khó khăn cho một số cơ quan trong việc triển khai nhiệm vụ.
          - Việc quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em thiếu thống nhất và chưa đồng bộ; thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị từ Trung ương xuống cơ sở.
          - Việc đầu tư xây dựng các cơ sở văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em chủ yếu ở đô thị và các khu vực trung tâm tạo nên sự bất bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá cho trẻ em.
          - Chính sách với đội ngũ cán bộ, giáo viên trong hệ thống Cung Văn hoá, Nhà Văn hoá thiếu nhi và Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên còn nhiều bất cập; tình trạng thiếu cán bộ còn khá phổ biến.
          Trước những thực tế trên, xin được đưa ra một số giải pháp:
          1. Đề nghị chính phủ phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, ban ngành trong việc đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em.
          2. Nâng định mức kinh phí hàng năm cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch để có thể chủ động đầu tư cho cơ sở văn hóa, vui chơi giải trí cho trẻ em.
          3. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống ngành dọc, đặc biệt là hệ thống các thiết chế văn hóa nghiên cứu và bổ sung nhiều loại hình hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của trẻ em; chú ý đến trẻ em vùng còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
          4. Ban hành các chính sách ưu đãi các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em theo quy hoạch, đặc biệt là những cơ sở vui chơi, giải trí ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... tạo điều kiện cho tất cả các đối tượng trẻ em được thụ hưởng.
          5. Xây dựng các chương trình, hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân trong việc chăm sóc, tạo mọi điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ em cả về thể chất và tinh thần.
          6. Chuyển đổi một số cơ sở vui chơi, giải trí do Nhà nước quản lý ở những nơi có điều kiện sang hình thức dịch vụ công ích để rút kinh nghiệm và nhân rộng./.
Lê Anh Tuấn

 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết