Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 21
  • Visited: 6690047

Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hoá cơ sở trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hoá năm 2015

Triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BVHTTDL, tháng 8 năm 2015 Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh và tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ phụ trách khối văn hóa- xã hội.

Từ ngày 10 đến 12 tháng 8, tổ chức tập huấn tại tỉnh Trà Vinh, với 204 học viên tham dự là trưởng ban văn hóa cấp xã thuộc 191 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Từ ngày 18 đến 20 tháng 8, tổ chức tập huấn tại tỉnh Hà Giang, với 220 học viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang tham dự.
Lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đã cung cấp những nội dung cơ bản thuộc 6 chuyên đề: Các văn bản về xây dựng đời sống văn hóavà Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; Quy định về hoạt động quảng cáo đối với phương tiện quảng cáo ngoài trời tại các địa phương theo Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quảng cáo; Công tác tuyên truyền cổ động trực quan và trang trí khánh tiết; Công tác thể thao quần chúng và tổ chức các hoạt động thể thao ở cơ sở; Nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và thực hiện quy ước nếp sống văn hóa./. 

Lê Thảo
>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết