Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 22
  • Visited: 6690051

Đông Triều xây dựng huyện nông thôn mới

Huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh là vùng đất có  nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng. Nhân dân có truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 9/21 xã và thị trấn  được phong tặng danh hiệu Anh hùng, trong đó có 01 xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.
Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXIII ngay từ đầu nhiệm kỳ đã quán triệt các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh, ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nông thôn mới huyện Đông Triều giai đoạn 2010-2020; Hội đồng nhân dân huyện ban hành nghị quyết chuyên đề; Ủy ban nhân dân huyện ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc quyết liệt để biến quyết tâm thành hiện thực; chỉ đạo đồng loạt trên địa bàn 19 xã của huyện. Thành lập Ban Chỉ đạo từ huyện đến cơ sở do đồng chí Bí thư cấp ủy làm trưởng ban.
 Phương châm chỉ đạo bám sát thực tiễn, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để chỉ đạo trên cơ sở quy hoạch và đề án được duyệt; tập trung đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển công nghiệp trong nông thôn; các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện chương trình.
 Mục tiêu chỉ đạo lấy người dân làm trọng tâm, tuyên truyền, vận động thuyết phục để dân đồng thuận là “chủ thể” trong thực hiện chương trình; phát huy rộng rãi dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ” và nhân dân đánh giá hiệu quả của chương trình.
 Hệ thống chính trị vào cuộc bằng những việc làm cụ thể tham gia chương trình và vừa làm vừa vận động nhân dân. Mỗi tổ chức đăng ký từng phần việc cụ thể: Ủy ban MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “An ninh tự quản”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Thắp sáng quê hương”, “cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi”; Hội Liên hiệp phụ nữ với mô hình “Tổ phụ nữ thu gom rác thải” gắn với phong trào “5 không, 3 sạch”; Hội nông dân với phong trào “ Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; Đoàn Thanh niên với phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh”, “Xây dựng bể chứa rác thải ngoài đồng”… Ban chỉ huy Quân sự huyện với chương trình “ Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Phong trào giúp dân giảm nghèo bền vững do lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể cùng phối hợp nhận giúp đỡ các hộ nghèo giảm nghèo (theo địa chỉ cụ thể do từng hộ tổ chức đảm nhận)… Đây là cách vận động quần chúng rất hiệu quả, gắn với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ”. Hệ thống chính trị là nòng cốt trong việc thực hiện chương trình “Cán bộ nào, phong trào đó”, gắn với công tác dân vận của hệ thống chính trị: Tuyên truyền vận động sâu, cán bộ đi đầu, nhân dân hưởng ứng. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt thúc đẩy phong trào.
 Kết quả đã có 15/19 xã đạt Nông thôn mới, diện mạo nông thôn được thay đổi nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của khu vực nông thôn tăng từ 14,5 triệu đồng/năm 2010 lên 27,9 triệu đồng/năm 2014 (thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2014 là 39,5 triệu đồng). Nhiều năm nay giữ vững không có hộ đói; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 4,63% năm 2010 xuống còn 0,74% năm 2014 (trên địa bàn các xã còn 0,87%); là một địa phương có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất trong tỉnh và cả nước, hộ khá và giàu tăng lên.
Qua 04 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo cho Đông Triều bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực:
 Nông nghiệp, nông thôn phát triển theo quy hoạch; kinh tế và tổ chức sản xuất ở khu vực nông thôn được đổi mới, cải thiện. Huyện đã tập chung chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch xây dựng Nông thôn mới của các xã. Các ngành, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đều có bước phát triển; Nhiều hình thức tổ chức sản xuất và dịch vụ có hiệu quả ở nông thôn được hình thành và phát triển, thu hút đầu tư để đưa công nghiệp phát triển về nông thôn, giải quyết việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Lao động nông thôn được quan tâm đào tạo nghề, tạo nhiều việc làm mới để chuyển dịch cơ cấu lao động. Trong 4 năm đã có 10.654 người được đào tạo, tỉ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 65%.
Đã huy động dược nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân và nhân dân cùng với nguồn lực của ngân sách để thực hiện chương trình; bộ mặt nông thôn được đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư. Tổng nguồn lực đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới 4 năm vừa qua trên 27.537 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách 1.007 tỷ (chiếm 3.66%), vốn tín dụng 6.138 tỷ (chiếm 22.95%), còn lại là doanh nghiệp và nhân dân đóng góp, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng, cải thiện nhà ở ( chiếm 73,39%). Tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh.
Hệ thống hạ tầng nông thôn được thay đổi nhanh chóng, cơ chế quản lý huy động nguồn lực cũng “linh hoạt” hơn, Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp kinh phí, nhân dân giám sát trên cơ sở phát huy vai trò của cộng đồng và dân chủ ở cơ sở, phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đầu tư cho các xã.
 Văn hóa xã hội, môi trường nông thôn được cải thiện và nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.- Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, thiết chế văn hóa cơ sở được củng cố, tăng cường. Các thôn đều có nhà văn hóa thôn, thành lập các câu lạc bộ cho nhân dân sinh hoạt, hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với phong tục tập quán (đội văn nghệ thôn, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ không sinh con thứ 3…). Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát triển rộng khắp, đã có 89,7% số làng, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa (157/175 làng, khu phố); 92% gia đình đạt gia đình văn hóa. Có khoảng 40% số người dân tham gia các hoạt động thể thao thường xuyên. 100% số thôn có điểm truy cập internet, thuê bao điện thoại đạt 66 máy/100 dân, kết nối hệ thống internet đường truyền trực tuyến xuống tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Giáo dục đào tạo phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng. Là địa phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 tuổi từ năm 2012, giữ vững phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2 và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, đang từng bước thực hiện phổ cập giáo dục Trung học phổ thông.
Cơ sở vật chất y tế tiếp tục được đầu tư, hàng năm đã khám và chữa bệnh cho trên 300.000 lượt người. 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã từ năm 2008 (dẫn đầu toàn tỉnh), đến năm 2014 đạt chuẩn mới theo quy định của Bộ y tế. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 86%.
Các công trình bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường được các doanh nghiệp, các tổ chức và nhân dân đầu tư, khắc phục đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trên toàn huyện. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt trên 90%.
An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không hình thành các“điểm nóng” và các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia.
 Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; qua việc lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn không chỉ được trong phong trào mà còn được cán bộ. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở với 3.001 lượt đã tổ chức Hội nghị tọa đàm, đối với nhân dân bằng hình thức “sân khấu hóa” ở huyện và 19 xã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Đảng bộ huyện luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên tiến, các đoàn thể vững mạnh.
Thông qua thực hiện chương trình, lòng dân đồng thuận và ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. tích cực tham gia thực hiện chương trình và tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của người dân đó là Nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm và nhân dân hưởng thụ.
 Từ kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, lòng dân đồng thuận và tin tưởng hơn vào sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước. Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Triều đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, sớm nghiên cứu, xem xét trình Chính phủ công nhận Đông Triều đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Ngày 21 tháng 4 năm 2015, vinh dự lớn đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Triều đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 527/QĐ-TTg công nhận là huyện chuẩn nông thôn mới năm 2015./.
Trương Công Thấm

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết