Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 20
  • Visited: 6825111

Xin quý báo cho biết việc tổ chức thực hiện lễ hội theo Thông tư số 04/1998/TT-BVTTT (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng dẫn thực hiện NSVM trong việc cưới, việc tang, lễ hội được quy

Việc tổ chức lễ hội theo Thông tư số 04/1998/TT-BVHTT của Bộ VHTT (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn tổ chức thực hiện như sau:
- Tổ chức lễ hội phải được phép của cơ quan có thẩm quyền, theo phân cấp của Bộ Văn hoá - Thông tin.
- Các lễ hội truyền thống phải được cơ quan Văn hoá thẩm định nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Khi có sự thay đổi về nội dung hoặc lễ thức phải được cơ quan có thẩm quyền thuộc ngành Văn hoá - Thông tin quyết định.
- Cờ hội chỉ được treo trong thời gian tổ chức lễ hội, tại địa điểm hành lễ.
- Thời gian tổ chức lễ hội không kéo dài quá 3 ngày, trừ một số lễ hội được phép của Bộ Văn hoá - Thông tin.
- Không được bán vé vào cửa tất cả các lễ hội.
- Nghiêm cấm việc ngăn đường thu tiền, việc đấu thầu thu tiền chùa, đền, đình, hang động... ở những nơi có hội. Không bán hàng trong khuôn viên di tích.
- Nghiêm cấm lợi dụng lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan.
- Cơ quan cho phép tổ chức lễ hội phải kiểm tra giám sát để phát hiện và uốn nắn kịp thời các sai phạm trong lễ hội.
- Khuyến khích tổ chức trang trọng, sôi nổi các lễ hội mới (ra dời sau Cách mạng Tháng Tám).
- Các lễ hội tôn giáo có hướng dẫn riêng.
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết