Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 19
  • Visited: 6824796

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Nhằm phổ biến rộng rãi văn bản pháp luật về hoạt động quảng cáo tại Việt Nam; Cục Văn hóa Thông tin cơ sở (nay là Cục Văn hóa cơ sở) biên soạn và ấn hành.

Nội dung sách được chia làm ba phần:

Phần I. Các văn bản pháp luật về quảng cáo:
Bao gồm: + Pháp lệnh Quảng cáo

+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

+ Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ VHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

+ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT ngày 12/01/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế

+ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 3/11/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+ Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

+ Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 27/1/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Phần II. Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo: Văn hóa-Thông tin, Thương mại, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông, Xây dựng, Khoa học - công nghệ, Công nghiệp.

Phần III. Gồm văn bản pháp luật về quảng cáo của một số nước trong khu vực và trên thế giới do Cục VHTTCS sưu tầm, dịch giả của Nhà xuất bản Thế giới biên dịch để tham khảo.

Là cuốn sách tập hợp những văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo, là tài liệu hữu ích phổ biến đến các cơ quan quản lý và cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý, các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo tại Việt Nam, đồng thời là tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo của Việt Nam.
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết