Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 14
  • Visited: 6672841

Huyện Mộc Châu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" những năm qua trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày càng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội và sự nghiệp VHTT của huyện. Cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, được mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia hưởng ứng.
Đến nay, sự nghiệp kinh tế, xã hội ở Mộc Châu có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục và đào tạo phát triển; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; các hoạt động VHVN, thể thao, truyền thanh, truyền hình ngày càng được đẩy mạnh; chương trình xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tốt. Ban chỉ đạo huyện đã tổ chức lớp tập huấn các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cho Ban chỉ đạo các xã, thị trấn. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo huyện và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên triển khai các nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện; nắm bắt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quyết định về kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh và của địa phương  để phổ biến đến quần chúng nhân dân; động viên giáo dục con em thực hiện công tác phòng chống ma túy, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ an toàn giao thông…Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cũng tổ chức phát động phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng GĐVH; cơ quan, đơn vị văn hóa; bản, tổ dân phố văn hóa, động viên mọi người tích cực tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đồng thời tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân, bằng nhiều hình thức tự quản ở khu dân cư; thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo đảm 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước thực hiện NSVH mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Ban chỉ đạo huyện Mộc Châu xác định: muốn xây dựng và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, trước hết phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống xã hội. Ban chỉ đạo huyện đã tuyên truyền vận động nông dân xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đào tạo tập huấn và chuyển giao các tiến bộ KHKT tiên tiến, giúp cho người nông dân tiếp cận, ứng dụng vào sản xuất. 40 CLB với 1.475 hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt, chủ yếu là học tập kiến thức KHKT, trao đổi những kinh nghiệm hay về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, để cùng phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo. Hội Nông dân huyện phối hợp với trạm khuyến nông mở 127 lớp tập huấn cho 5.436 lượt người tham gia về KHKT trong công tác trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; mở 20 cuộc hội thảo cho trên 600 người tham quan học tập các mô hình ứng dụng các tiến bộ KHKT vào phát triển kinh tế. Hội chỉ đạo tổ chức mở 8 lớp huấn luyện nông dân theo chương trình dự án phát triển cộng đồng các dân tộc ít người ở miền Bắc Việt Nam. Phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng bằng nhiều nội dung, giúp nhau về kỹ thuật, về vốn đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống 26,04%.
Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh như: vệ sinh đường làng ngõ xóm, sử dụng nguồn nước sạch, hố xí hợp vệ sinh và xây dựng chuồng trại gia súc, gia cầm cách xa nhà được triển khai đồng bộ. Nhiều gia đình đã xây dựng bể biôga để tận dụng phân của gia súc chế tạo ga sinh học tạo ra chất đốt phục vụ đời sống của người nông dân; có 29/29 xã tổ chức tốt tháng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đến nay, toàn huyện có 101 khu dân cư thuộc 22 xã, thị trấn đạt khu dân cư tiên tiến; 26/29 xã, thị trấn trong toàn huyện có Nhà Văn hóa; có 136 Nhà Văn hóa bản, tiểu khu; 282 sân thể thao (trong đó có 96 sân bóng đá, 119 sân bóng chuyền, 67 sân cầu lông); 165 đội bóng đá, 234 đội bóng chuyền, 104 đội thể thao dân tộc; 44 CLB văn hóa - thể thao thường xuyên duy trì hoạt động. Các CLB cầu lông Bình Minh, Sao Mai, Tiền Phong, Công đoàn thị trấn Mộc Châu; CLB dưỡng sinh thị trấn Mộc Châu, thị trấn nông trường Mộc Châu, xã Phiêng Lông, Chiềng Sơn…; CLB võ thuật Teakwdo, lớp phổ cập bóng đá nhi đồng. Số người tập thể thao thường xuyên của huyện đạt 19%; số gia đình thể thao đạt 10%; toàn huyện có 275 đội văn nghệ và 3 CLB thơ, 1 chi hội VHNT thường xuyên hoạt động có hiệu quả. Tiêu biểu cho phong trào văn nghệ, TDTT là: thị trấn Mộc Châu, xã Đông Sang, thị trấn nông trường Mộc Châu, xã Chiềng Khoa, Sông Khủa, Chiềng Yên.
Các tiêu chí đề đạt danh hiệu gia đình, bản, tiểu khu, cơ quan, đơn vị văn hóa đã trở thành mục tiêu phấn đấu của mọi người, mọi nhà. Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc xây dựng đơn vị văn hóa nên đã tổ chức xây dựng lề lối tác phong làm việc nơi công sở đảm bảo văn minh lịch sự, đẩy mạnh các hoạt động VHVN, TDTT, nâng cao đời sống cho CNVC. Năm 2008, toàn huyện có 70 bản, tiểu khu đạt danh hiệu bản, tiểu khu văn hóa; 19.851 hộ được công nhận danh hiệu GĐVH; 203 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa.
Công tác xã hội hóa về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được phát huy tốt, trong năm 2008 đã xây dựng 10 cổng “Bản văn hóa”, “Tiểu khu văn hóa”, trong đó tiền ngân sách Nhà nước là 200 triệu đồng, nhân dân đóng góp 70 triệu đồng, tổ chức thành công cuộc vận động ủng hộ hoàn thiện xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ; Ngày hội du lịch - văn hóa Mộc Châu năm 2008, thu hút được 58 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ với tổng giá trị 179.900.000 đồng.
Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Trong năm qua, toàn huyện thu được 864.899.058 đồng, xây dựng và đưa vào bàn giao cho người nghèo sử dụng 105 nhà “Đại đoàn kết” với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng.
Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Mộc Châu đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, tìm hướng đi phù hợp với đặc thù của địa phương nên phong trào ngày một phát triển. Có thể nói Mộc Châu đang từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở.
>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết