Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 16
  • Visited: 6672835

Bảo vệ quyền phụ nữ

Phụ nữ là một nửa nhân loại, mỗi quốc gia phụ nữ chiếm trên dưới một nửa dân số. Vấn đề phụ nữ và quyền phụ nữ từ lâu luôn là mối quan tâm không nhỏ của toàn cầu. ở Việt Nam, người phụ nữ với truyền thống yêu nước, cần cù lao động sáng tạo đã đóng vai trò hết sức to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Bảo vệ quyền phụ nữ

Phụ nữ là một nửa nhân loại, mỗi quốc gia phụ nữ chiếm trên dưới một nửa dân số. Vấn đề phụ nữ và quyền phụ nữ từ lâu luôn là mối quan tâm không nhỏ của toàn cầu. ở Việt Nam, người phụ nữ với truyền thống yêu nước, cần cù lao động sáng tạo đã đóng vai trò hết sức to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận công lao của nhiều nữ anh hùng dân tộc như Triệu Thị Trinh, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Chân, mẹ Suốt… và trên 4000 năm lịch sử của dân tộc, nhiều quyền của phụ nữ Việt Nam đã được khẳng định. Tuy nhiên, phải đến sau Cách mạng Tháng Tám 1945 các quyền bình đẳng của người phụ nữ mới được thể hiện và phản ánh rõ nét, đầy đủ qua các bản Hiến pháp của nước Việt Nam cũng như quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đồi với sự nghiệp giải phóng phụ nữ toàn cầu nói chung.
Trong các quyền của phụ nữ, quyền chính trị là một trong những quyền cơ bản. Quyền chính trị là vấn đề quan trọng để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Quyền bình đẳng là những bảo đảm cho sự phát triển tự do của con người, bảo đảm quyền làm chủ của công dân đối với Nhà nước của mình. Vì thế bảo đảm quyền chính trị cho mỗi công dân nói chung và phụ nữ nói riêng là mục tiêu, là thước đo đánh giá một xã hội dân chủ và bình đẳng. Hiến pháp 1992 khẳng định phụ nữ Việt Nam có quyền và ngang quyền với nam giới trong tham gia quản lý nhà nước và các hoạt động chính trị, xã hội khác, tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp.
Quyền chính trị của phụ nữ Việt Nam còn được thể hiện ở quyền khiếu nại, tố cáo. Quyền được khiếu nại, tố cáo vừa là tự bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện các quyền của phụ nữ, vừa là phương tiện để phụ nữ bảo vệ các quyền, lợi ich hợp pháp của mình, đồng thời còn là một phương thức tham gia quản lý nhà nước và xã hội một cách chủ động và tự giác.
Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, thông tin… cũng là một trong những quyền dân chủ về chính trị rất quan trọng của phụ nữ. Các quyền này là những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ tự do về chính trị và quyền làm chủ xã hội của công dân nói chung và phụ nữ nói tiêng.
Ngoài quyền về chính trị, Hiến pháp 1992 cũng quy định rõ các quyền cơ bản khác của phụ nữ như quyền về kinh tế, văn hóa, tự do cá nhân… Các quyền cơ bản của phụ nữ Việt Nam được quy định bằng luật pháp là sự thể hiện một cách nhất quán quan điểm giải phóng phụ nữ, bảo vệ quyền phụ nữ của Đảng và Nhà nước ta.
Phan Thanh Tâm

Nguồn : Tạp chí XDĐSVH
>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết