Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 16
  • Visited: 6929955

Xây dựng nông thôn mới tại Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhiên 5.907 Km2, chiếm 1,78% diện tích cả nước và 19,4% diện tích tự nhiên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  Đến năm 2013 dân số trên 2,8 triệu người, là tỉnh đông dân thứ 5 cả nước.  Đến nay toàn tỉnh có 11/11 huyện, thị, thành phố có Trung tâm Văn hóa thể thao cấp huyện và đi vào hoạt động ổn định (đạt tỷ lệ 100%); 106/171 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng (đạt tỷ lệ 61,98%); 613/1007 ấp, khu phố có Nhà Văn hóa-Khu thể thao (đạt tỷ lệ 60,87%); trong đó có 11 nhà văn hóa dân tộc thiểu số.

Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn gồm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn hiện nay cầnđượccủng cốphát triển đồng bộ, khai thác có hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượnghoạt động đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân; đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở các vùng, miền, khu vực trong cả nước, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một thôn vùng cao biên giới

Chúng tôi đến thăm thôn Quyết Tiến, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang), là thôn vùng cao biên giới khó khăn nhất của tỉnh Hà Giang; đúng dịp nhân dân trong thôn đang nhộn nhịp phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đến làng đã thấy đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, nhà nào cũng sạch, gòn gàng, đều treo cờ Tổ quốc, đèn lồng, băng rôn, khẩu hiệu…

Đề nghị quý báo cho biết, người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm những điều kiện và tiêu chuẩn nào? Trong thời gian bao lâu thì xét cấp mới và việc xét cấp bổ sung Thẻ nhà báo?

Nội dung:     Ngày 20-3-2007, Bộ VHTT ban hành Thông tư số07/2007/TT-BVHTT hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi Thẻ nhà báo. Theo Thông tư này, người được xét cấp Thẻ nhà báo phải bảo đảm các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây: 

Xin quý báo cho biết nội dung Công điện số 1764/CĐ-TTg của Thủ Chính phủ về việc xử lý triệt để việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo?

Ngày 20-10-2008, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số: 1764/CĐ-TTg gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam. Toàn văn Công điện như sau:

Vậy xin quý báo cho biết phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" có những mục tiêu, yêu cầu và nội dung gì?

Ngày 19-8-2008 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký Kế hoạch liên ngành triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Trong Kế hoạch có nêu: Chọn Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23-11 hàng năm là Ngày về nguồn để tuyên truyền, tổ chức các hoạt động đặc biệt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của các trường...

Xin hãy cho biết hồ sơ, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép ra phụ trương chuyên quảng cáo đối với báo in; kênh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo đối với báo n

Theo quy định tại khoản 1, mục 2, Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT/BVHTTDL-BTTTT ngày 18-12-2008 của liên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thì hồ sơ, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép ra  phụ trương chuyên quảng cáo đối với báo in; kênh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình chuyên  quảng cáo đối với báo nói, báo hình được quy định như sau:

Xin quý báo cho biết nội dung quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy?

Điều 36 của Luật phòng, chống ma túy số 25/2000/QH10 thông qua ngày 9-12-2000 quy định nội dung quản lý Nhà nước về phòng, chống ma túy bao gồm:
 
← Trở lại | ↑ Top  
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết