Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 17
  • Visited: 6924558

TIẾNG SÁO TRÚC

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề to lớn và quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người nông dân đã và đang vươn lên làm chủ quê hương, làm chủ bản thân mình, xây dựng nông thôn ngày càng tiến bộ và đổi mới, đưa đời sống kinh tế - xã hội của nông dân ngày càng phồn vinh, phát triển. 

Tuyển tập tranh cổ động năm 2009-2010

Năm 2009-2010, là những năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Năm 2010, Thủ đô Hà Nội sẽ tròn 1.000 năm tuổi, đây là một sự kiện trọng đại của đất nước. Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định số 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền những ngày lễ lớn và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

TRANH CỔ ĐỘNG NĂM 2004-2005, KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY LỄ LỚN

Trong hai năm 2004-2005, đất nước ta có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TƯ của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về tổ chức hoạt động tuyên truyền những ngày lễ lớn, Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, phong phú sinh động. Góp sức tuyên truyền cho mỗi sự kiện trọng đại có sự tham gia của nhiều họa sỹ chuyên và không chuyên thuộc các Hội Văn học Nghệ thuật, các ngành kinh tế, xã hội và lực lượng vũ trang trên cả nước.

TUYỂN TẬP TRANH CỔ ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nhằm đáp ứng công tác tuyên truyền cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) biên soạn và ấn hành tuyển tập.

QUỐC HỘI CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN (Tài liệu tuyên truyền Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XII)

Tài liệu cung cấp tư liệu cho công tác biên tập tuyên truyền bầu cử ở cơ sở, Cục Văn hóa Thông tin cơ sở (nay là Cục Văn hóa cơ sở) phát hành.
 
← Trở lại | ↑ Top  
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết