Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 14
  • Visited: 6924564

Báo cáo 09 tháng

Thực hiện công tác năm 2008 đã được lãnh đạo Bộ thông qua, với chức năng, nhiệm vụ mới, trong 9 tháng đầu năm, Cục tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2008

BANG THONGKE2008(07.07.09)IN(10.08.09) (1)

Báo cáo 06 tháng

   Thực hiện kế hoạch công tác năm 2008, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù đang xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, nhưng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và sự nỗ lực chung của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2008
 
← Trở lại | ↑ Top  
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết