Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 13
  • Visited: 6929934

Xây dựng GĐVH là góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội

Trong hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2008, Đồng Tháp đã có 289.935 hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH (đạt 87,35%); có 474 ấp, khóm đạt chuẩn ấp, khóm văn hóa (đạt 72,14%); 1.205 đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa (đạt 94,95%) và 130/142 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy (đạt 91,50%).

Huyện Mộc Châu nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" những năm qua trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày càng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội và sự nghiệp VHTT của huyện. Cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, được mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia hưởng ứng.

Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở - Chặng đường vắt qua 2 thế kỷ

Vấn đề xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đến nay đã trở nên rất quen thuộc đối với người dân ở mọi miền đất nước. Nhưng đó cũng là mối quan tâm đau đáu của những người làm công tác văn hoá nói chung nhất là cán bộ văn hoá các địa phương đặc biệt là ở cấp huyện và cơ sở xã, phường.

Từ Làng văn hoá đến…làng văn hoá du lịch các dân tộc Việt Nam

Theo báo cáo công tác của Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch đến năm 2008 vừa qua cả nước đã có 41.530 làng (thôn, bản, ấp, khóm… ), được công nhận danh hiệu Làng văn hoá (LVH).

Các giải pháp đổi mới quản lý tài chính nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá

Qua 08 năm thực hiện (2001 - 2008) của Chưng trình mục tiêu quốc gia về văn hóa bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định về quản lý tài chính. Để tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án, mục tiêu còn lại của 02 năm 2009, 2010 và thực hiện giai đoạn tiếp theo cần phải có một số giải pháp như sau:

Đồng Tháp xây dựng đời sống văn hóa

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, được triển khai thực hiện từ tháng 6-1995 tại Đồng Tháp, đây là tiền đề quan trọng để tiến đến thực hiện phong trào xây dựng khóm, ấp văn hóa (Làng văn hóa) một cách xuyên suốt.

Xây dựng Thiết chế Văn hóa cơ sở ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Miền núi tỉnh Quảng Ngãi bao gồm 6 huyện (Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ) và một số xã ở vùng núi rừng phía Tây, chiếm 2/3 diện tích tự nhiên của tỉnh, dân số khoảng 20 vạn người, là địa bàn cư trú lâu đời của 4 dân tộc anh em H’re, Cor, Ca dong (một nhánh địa phương của dân tộc Xê đăng) và Kinh.

Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa - Xu thế thời đại Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu mà các quốc gia trên thế giới đều phải chấp nhận và tranh thủ những yếu tố tích cực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực để bứt nhanh trên con đường phát triển.
>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top  
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết