Bấm để xem ảnh lớn

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Tác giả: Nguyễn Chí Bền – Bùi Quang Thanh
Năm xuất bản: 2012

“Ở Việt Nam, trong các tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có một vị thế đặc biệt, và có sức sống bền bỉ trong tâm thức dân gian. Hàng năm, người dân Việt, cả trong nước lẫn ngoài nước nhắc nhở lẫn nhau:

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba

Trên lát cắt đương đại, ngày giỗ Tổ là ngày mà người dân Việt tưởng niệm Hùng Vương (…).

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một di sản văn hóa phi vật thể rất đặc biệt của Việt Nam, tồn tại và phát triển qua hàng trăm năm lịch sử, được cộng đồng người dân Việt ở Phú Thọ nói riêng, cả nước nói chung coi như một phần bản sắc của mình, để bảo tồn và phát huy. Đó là sáng tạo văn hóa tuyệt vời, mang tầm vóc nhân loại của biết bao nhiêu thế hệ, bởi họ luôn coi 18 đời Hùng Vương như một vị thánh vương, một vị thủy tổ của cộng đồng dân tộc, quốc gia, một chỗ dựa tâm linh chắc chắn cùng trường tồn với đất trời này, sông núi này, không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai”.

Điêu khắc hoành tráng Việt Nam thế kỷ XX thành tựu và vấn đề

Tác giả: Nguyễn Xuân Tiến
Năm xuất bản: 2009
chi tiết

Vùng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2004
chi tiết

Từ điển thuật ngữ và điển tích Tam giáo

Tác giả: Nguyên Tâm
Năm xuất bản: 2011
chi tiết

Văn hóa truyền thống và văn hóa dân gian Việt Nam

Tác giả: guyễn Chí Bền
Năm xuất bản: 2011
chi tiết
Không tìm thấy tập tin.