Lễ hội
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 1
  • Visited: 1624371
Thời gian: 25 - 27/5 âm lịch. Địa điểm: Xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng suy tôn: Đăng Đạo Song Nga, âm phù Hai Bà Trưng. Đặc điểm: Lễ trình Thánh, đón Ngài về dự hội trên ba thuyền ghép lại, thi bơi trải.
Thời gian: 18/5 âm lịch, hoặc vào các dịp hạn hán đe dọa Địa điểm: Tháp Poklông Garai và Pôrôme tỉnh Ninh Thuận Đối tượng suy tôn: Thần Nông Đặc điểm: Thầy cúng và người dân địa phương lên tháp lễ thần nông để cầu mưa, cầu xin thần linh phù hộ cho mùa màng bội thu. Lễ vật dâng cúng tế thần có con trâu trắng.
Hầu hết các cư dân nông nghiệp ở nước ta đều có lễ mừng cơm mới. Các dân tộc ở Tây Nguyên gọi lễ nông nghiệp này là lễ hội Xa Mắc (lễ hội mừng cốm mới).
 
← Trở lại | ↑ Top