Lễ hội
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 1
  • Visited: 1624352
Lễ hội là một trong những “hoạt động văn hoá cao”, “hoạt động văn hoá nổi trội” trong đời sống con người. Hoạt động lễ hội là hoạt động của cộng đồng hướng tới “xử lý” các mối quan hệ của chính cộng đồng đó.
 
← Trở lại | ↑ Top