Ảnh hoạt động

View more

Vietnam National Day at Expo Milano 2015
Tháng Mười Một 03, 2015
First Vietnamese literature museum
Tháng Sáu 16, 2015
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Lễ hội năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Chương trình xây dựng nông thôn mới