Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở

Số/ký hiệu: 4838/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành: 07/12/2017
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Nội dung đính kèm:
  1. 4838-QĐ-BVHTTDL.pdf

Xem thêm:

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch