Văn bản

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2021)

Số/ký hiệu: 468/TL-VHCS
Ngày ban hành: 02/07/2021
Cơ quan ban hành: Cục Văn hóa cơ sở
Loại văn bản: Quy định
Người ký: Ninh

Xem thêm:

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch