Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 20
  • Visited: 6824795

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

Số: 06/CT-TTg

Ngày ban hành: 20/02/2017

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

Tải về: Click vào đây để tải về

Số lần tải về: 119

Trích yếu:

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành có trách nhiệm tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12.01.1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội cùng nhiều văn bản khác có nội dung liên quan.
Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo việc tổ chức lễ hội, tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Tổ chức các lễ hội phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp được giao thực thi nhiệm vụ.
Nếu vi phạm, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết