Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 20
  • Visited: 6825154

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; Nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài

Số: 145/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành: 28/10/2013

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Tải về: Click vào đây để tải về

Số lần tải về: 540

Trích yếu:

Nghị định gồm 14 Chương, 62 Điều được xây dựng trên quan điểm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhằm điều chỉnh toàn diện việc tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài bằng những quy định cụ thể về quy mô, tần xuất, cấp độ, thời gian, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thông lệ quốc tế, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.
Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013 và thay thế Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001 của Chính phủ về Nghi lẽ nhà nước và đón, tiếp khách nước ngoài và Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về Nghi thức nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết