Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 16
  • Visited: 6825187

Luật Di sản Văn hoá

Số: số 28/2001- QH10

Ngày ban hành: 28/06/2001

Cơ quan ban hành:

Tải về: Click vào đây để tải về

Số lần tải về: 642

Trích yếu:

Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ðể bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thê giới;      Ðể tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá;      Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992;  Luật này quy định về di sản văn hóa    
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết