Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 14
  • Visited: 6929940

DANH BẠ CÁN BỘ CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
 

Họ và tên Chức vụ Điện thoại
cơ quan

Ninh Thị Thu Hương

Cục trưởng

3.944.8386

3.943.3790

Nguyễn Công Trung Phó Cục trưởng 3.943.9719
Vi Thanh Hoài Phó Cục trưởng 3.826.8476
Nguyễn Công Quang Trưởng phòng
Tuyên truyền cổ động
3.928.8259
Vũ Phạm Thanh Hương Trưởng phòng Hướng dẫn nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 3.943.2656
Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng Kế toán, Tài chính; Kế toán trưởng 3.928.7726
Trịnh Thị Thu Liên Trưởng phòng
Nghệ thuật quần chúng
3.944.8343
Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng
Thiết chế Văn hóa cơ sở
3.928.7142
Vũ Việt Dũng Chánh Văn phòng 3.825.1677
Nguyễn Duy Kiên Trưởng phòng
Xây dựng Đời sống văn hóa
3.944.8353
Đặng Xuân Mã Tổng Biên tập Tạp chí
Xây dựng Đời sống văn hóa
3.943.4776
Nguyễn Quốc Huy Trưởng phòng
Quản lý hoạt động Lễ hội
3.944.8342
Phùng Quang Luyến Phó Chánh Văn phòng BCĐ TW
phong trào TDĐKXDĐSVH
3.928.8241
Lương Đức Thắng Phó Chánh Văn phòng BCĐ TW
phong trào TDĐKXDĐSVH
3.928.8241
Vũ Thu Thủy Phó Trưởng phòng Quảng cáo 3.844.8340
Nguyễn Lan Hương Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 3.943.2656
Dư Ngọc Bình Trưởng phòng Quảng cáo 3.844.8340
Đoàn Đăng Đức Phó Trưởng phòng
Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở

3.943.2656

Đỗ Thị Mai Hương Phó Chánh Văn phòng 3.825.1677
Nguyễn Thu Trang Phó Trưởng phòng
Quản lý hoạt động Lễ hội
3.944.8342
Quản Văn Hải Phó Trưởng phòng
Thiết chế Văn hóa cơ sở
3.928.7142
Bùi Hùng Thanh

 Phó Trưởng phòng
Tuyên truyền cổ động

3.928.8259
Trương Minh Linh Giang

Phó Trưởng phòng
Nghệ thuật quần chúng

3.944.8343

Phạm Tuấn Linh Phó Chánh Văn phòng 3.825.1677
 

 

 
← Trở lại | ↑ Top  
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết