Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 12
  • Visited: 5468554

DANH BẠ CÁN BỘ CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
 

Họ và tên Chức vụ ĐT di động ĐT
cơ quan
Trịnh Thị Thủy Cục trưởng 0903.400.499 3.944.8386
Máy lẻ: 176
Ninh Thị Thu Hương Phó Cục trưởng 0907.236.999 3.943.3790
Nguyễn Công Trung Phó Cục trưởng 0912.505.030 3.943.2656
Vi Thanh Hoài Phó Cục trưởng 0904.431.207 3.825.1677
Máy lẻ: 220
Nguyễn Công Quang Trưởng phòng
Tuyên truyền cổ động
0913.581.555 3.928.8259
Vũ Phạm Thanh Hương Trưởng phòng Hướng dẫn nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 0983.961.675 3.943.2656
Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng Kế toán, Tài chính; Kế toán trưởng 0984.567.999 3.928.7726
Trịnh Thị Thu Liên Trưởng phòng
Nghệ thuật quần chúng
0123.899.5256 3.944.8343
Máy lẻ: 287
Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng phòng
Thiết chế Văn hóa cơ sở
0988.715.579 3.928.7142
Nguyễn Duy Kiên Trưởng phòng
Xây dựng Đời sống văn hóa
0915.617.836 3.944.8342
Đặng Xuân Mã Tổng Biên tập Tạp chí
Xây dựng Đời sống văn hóa
0912.048.637 3.943.4776
Nguyễn Quốc Huy Trưởng phòng
Quản lý hoạt động Lễ hội
0903.24.86.83 3.944.8342
Vũ Đức Hải Phó Chánh Văn phòng BCĐ TW
phong trào TDĐKXDĐSVH
0912.310.279 3.928.8241
Lương Đức Thắng Phó Chánh Văn phòng BCĐ TW
phong trào TDĐKXDĐSVH
0929.399.968 3.928.8241
Vũ Thu Thủy Phó Trưởng phòng Quảng cáo 0912.634.893 3.844.8340
Nguyễn Lan Hương Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở 0918.395.500 3.943.2656
Dư Ngọc Bình Phó Trưởng phòng Quảng cáo 0912.068.103 3.844.8340
Trịnh Thu Hiền Phó Trưởng phòng
Xây dựng Đời sống văn hóa
0988.888.505 3.944.8342
Đỗ Thị Mai Hương Phó Chánh Văn phòng 0903.425.995 3.825.1677
Nguyễn Thu Trang Phó Trưởng phòng
Quản lý hoạt động Lễ hội
0912.010.118 3.944.8342
Quản Văn Hải Phó Trưởng phòng
Thiết chế Văn hóa cơ sở
0888.858.883 3.928.7142
 

 

 
← Trở lại | ↑ Top  
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết