Xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam

Nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19

03 Tháng Tư 2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1358/BVHTTDL-VHCS gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ triển khai quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg; đảm bảo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện,tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Bộ VHTTDL đề nghị các Sở triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, dòng họ trong việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ cho gia đình, bản thân, cộng đồng; tham gia, có trách nhiệm trong các hoạt động phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, phản ánh những hành vi, thông tin sai phạm đến các cơ quan chức năng trên địa bàn cư trú để có biện pháp xử lý; chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình gặp khó khăn do
ảnh hưởng của dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, tạo sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng.

Về thực hiện nếp sống văn minh, đối với việc cưới, Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương vận động, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân cân nhắc lùi thời gian tổ chức việc cưới vào thời điểm phù hợp khi đã công bố hết dịch; khuyến khích hình thức báo hỉ. Đối với việc tang, vận động không làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và những ngày tuần tiết; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Thực hiện nghi lễ tảo mộ trong tiết Thanh minh theo yêu cầu không tập  trung  đông  người, giữ khoảng cách tối thiểu 2  mét  giữa  người  với người. Vận động các gia đình, dòng họ không tổ chức liên hoan, gặp mặt và các hình thức tập trung đông  người  khác  trong thời gian có dịch.

Bên cạnh việc cưới, việc tang, công văn của Bộ VHTTDL nhấn mạnh: “Thực hiện nghi lễ tảo mộ trong tiết Thanh minh theo yêu cầu không tập trung đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người. Vận động các gia đình, dòng họ không tổ chức liên hoan, gặp mặt và các hình thức tập trung đông người khác trong thời gian có dịch…”.

Tiết Thanh minh (tháng 3 âm lịch) có ý nghĩa rất quan trọng đối với người Việt, là dịp để con cháu hướng về gia đình, tổ tiên, nhưng do dịch Covid-19, hầu hết các gia đình đều đã có lựa chọn thay đổi kế hoạch, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng. Với nhiều người, việc tỏ lòng thành kính không nhất thiết phải đến tận nơi mà có thể bằng cách thắp hương, hoa tại nhà./. 

Quốc Huy

 

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch