Tin tức

Ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao trong các trại giam, trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025

03 Tháng Chín 2020

Ngày 3/9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an đã ký kết Chương trình phối hợp số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025.

Chương trình được ký kết với mục đích nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp để nâng cao năng lực, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân, trại viên, học sinh, bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở quản lý, giam giữ. Đồng thời, vận động sự tham gia phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thân nhân phạm nhân để tăng cường các nguồn lực, nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp và giáo dục cải tạo toàn diện, giúp đỡ họ chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Theo đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và thư viện sẽ được 2 Bộ phối hợp tổ chức từ nay đến năm 2025 như: Giao lưu, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày triển lãm; Hội thi, thi đấu giao hữu thể thao, tổ chức cho học sinh trường giáo dưỡng tham gia giải bóng đá Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian, sáng tác các ca khúc, kịch bản sân khấu, câu chuyện thông tin, tổ chức Hội thi, Hội diễn tuyên truyền về công tác giáo dục cải tạo, về lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Duy trì hoạt động văn nghệ “Tiếng hát tình đời”; Tổ chức hoạt động thư viện, “tủ sách hướng thiện” trong các nhà giam, buồng giam; hàng quý cung cấp, luân chuyển sách, báo, văn hóa phẩm cho các thư viện để tăng cường số lượng, đa dạng loại sách, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đọc sách, báo của phạm nhân, trại viên, học sinh.

Hàng năm, trên cơ sở Chương trình phối hợp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an sẽ xây dựng nội dung kế hoạch cụ thể, đồng thời đề xuất các biện pháp tổ chức các hoạt động. Cục C10, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Thư viện, Tổng cục Thể dục thể thao và các cơ quan chức năng có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời, phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở quản lý, giam giữ, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về phương pháp hoạt động cũng như phương tiện hoạt động, phục vụ thực hiện có hiệu quả.

Chương trình số 3239/CTr-BVHTTDL-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Chương trình số 2645/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 08 tháng 8 năm 2014 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014-2018.

Tải về Chương trình phối hợp tại đây./.

Mai Tuyết

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch