Tin tức hoạt động

Hà Nội: Phát động sáng tác kịch bản sân khấu không chuyên về đề tài “an toàn giao thông” năm 2018

18 Tháng Bảy 2018

Tham dự Lễ phát động có Lãnh đạo Ban An toàn giao thông Thành phố, Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thành phố, Kịch tác gia thành viên Ban thẩm định, đại diện Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã và hơn 30 tác giả là các nhà viết kịch không chuyên đã gắn bó với hoạt động sáng tác Kịch bản sân khấu nhiều năm của Trung tâm Văn hóa Thành phố.

Với chủ đề “An toàn giao thông và trật tự văn minh đô thị”, mỗi tác giả sẽ viết từ 1 đến 2 kịch bản sân khấu dưới hình thức kịch nói nhằm tuyên truyền việc thực hành pháp luật về An toàn giao thông, tuyên truyền Luật giao thông và trật tự văn minh đô thị, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực của nhân dân trong việc chấp hành Luật giao thông và văn hóa giao thông. Đặc biệt tuyên truyền chủ đề năm An toàn giao thông 2018: “An toàn giao thông cho trẻ em”. Thời hạn nhận kịch bản dự thi từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2018.

Sau khi nhận kịch bản, Ban tổ chức sẽ tiến hành công tác mời các Kịch tác gia có kinh nghiệm để góp ý, đánh giá chất l­ượng, xếp loại các tác phẩm tham gia dự Trại sáng tác. Những kịch bản có chất l­ượng tốt, đạt giải thư­ởng sẽ đư­ợc tuyển chọn in sách làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tiến hành dàn dựng các tác phẩm đạt giải cao và công diễn trong buổi Lễ tổng kết, báo cáo kết quả đợt phát động sáng tác./.

Nguồn: Tạp chí XD ĐSVH (Thu Hiền - Trung tâm Văn hóa Tp Hà Nội)