Tin tức hoạt động

Đồng Tháp: Hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt nhiều kết quả nổi bật

11 Tháng Bảy 2018

Chiều ngày 03/7/2018, tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác VHTTDL 06 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu đến dự.

Theo đánh giá, 06 tháng đầu năm, Sở VHTTDL tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh, Nhà Thiếu nhi và Thư viện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện. Bộ máy mới được tổ chức tinh gọn, hoạt động ổn định, bước đầu phát huy được nguồn lực chuyên môn của đơn vị đa lĩnh vực.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đổi mới, sáng tạo, chất lượng ngày càng cao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng.Đời sống văn hóa cơ sở được nâng cao, phát huy giá trị từ các thiết chế văn hóa, thể thao, các di sản văn hóa của dân tộc.

Tổ chức thành công Đại hội TDTT từ cơ sở đến tỉnh với quy mô lớn và kết quả tốt hơn các kỳ Đại hội trước, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong tỉnh phát triển, làm nền tảng để phát triển thể thao thành tích cao. Thể thao thành tích cao được giữ vững, tham dự 28 giải quốc gia, khu vực, quốc tế đạt 62 HCV, 72 HCB, 84 HCĐ.

Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Trong 06 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Đồng Tháp đạt 1,9 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó có 40.000 khách quốc tế, tăng hơn 48%. Tổng thu du lịch đạt 400 tỷ đồng, tăng 35%.

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu tập trung phân tích, đánh giá kết quả 03 tháng thực hiện Quyết định 09/QĐ-UBND-TL ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sáp nhập các đơn vị thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh; thực trạng và giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo ngoài trời và dịch vụ âm thanh công suất lớn; công tác trùng tu tôn tạo di tích; đánh giá, tổ chức bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu; định hướng phát triển thể thao phong trào qua kết quả tổ chức Đại hội TDTT Tỉnh; hiệu quả phát huy tài nguyên du lịch của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của Ngành VHTTDL, nhất là việc sáp nhập các đơn vị thành Trung tâm Thể thao – Văn hóa và Truyền thanh. Phó Chủ tịch yêu cầu Sở VHTTDL phối hợp các địa phương tiến hành khảo sát xây dựng kế hoạch phôi phục lại các tổ hợp TDTT ở các địa phương, chú trọng khai thác theo hướng xã hội hóa, để có điểm tập luyện TDTT cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, nhằm tránh những rủi ro lôi kéo từ các tệ nạn xã hội; phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh kế hoạch phát triển thể thao học đường làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại quy mô, hướng phát triển các mô hình phổ cập bơi đề xuất UBND tỉnh để giải quyết bài toán đuối nước cho trẻ em; đồng thời xây dựng Bộ công cụ đánh giá tính phù hợp, sự cần thiết và hiệu quả mang lại của Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng, đề xuất UBND tỉnh các mô hình thực hiện có hiệu quả tránh đầu tư tốn kém, lãng phí.

Nguồn: Tạp chí XD ĐSVH (Nguyễn Toàn)