Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 15
  • Visited: 6924488
I. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
1. Văn phòng Cục;
2. Phòng Kế toán, Tài chính;
3. Phòng Tuyên truyền cổ động;
4. Phòng Quảng cáo;
5. Phòng Thiết chế văn hóa cơ sở;
6. Phòng Xây dựng Đời sống văn hóa;
7. Phòng Quản lý hoạt động lễ hội;
8. Phòng Nghệ thuật quần chúng;
9. Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở.
II. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục
Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá.
III. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Tham khảo thêm "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở"  tại đây
 
← Trở lại | ↑ Top  
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết